x
تبلیغات

 

نرم افزار vmware workstation قابلیت جالبی دارد که به واسطه آن می توان به محتویات پارتیشن های موجود در سیستم عامل های میهمان از طریق سیستم عامل میزبان به راحتی دسترسی پیدا کرد.

 

این در حالی است که نیازی به روشن بودن سیستم عامل میهمان نمی باشد.

 

به منظور انجام این کار طبق تصاویر زیر عمل نمایید:

 

1

 

2

 

3

 

پیشنهاد می گردد که به منظور عدم ایجاد تغییرات ناخواسته در محتویات پارتیشن مورد نظر خود، گزینه Open file in read-only mode را در حالت انتخاب شده قرار دهید.

 

بعد از انجام عملیات فوق، همانطور که در شکل زیر مشاهده می نمایید، درایوی با نام Z: ایجاد شده است. به تصاویر زیر نگاه کنید:

 

3

 

4

 

به منظور حذف پارتیشن اضافه شده در مرحله قبل کافیست مانند تصاویر زیر عمل کنید:

 

5

 

6

 

7

 

روش دیگر به منظور انجام عملیاتی مشابه فوق، به قرار زیر می باشد:

 

8

 

9

 

 

10