x
تبلیغات

 

اگر چنانچه به دلایلی، مایل به حذف VMware vSphere Update Manager از روی vCenter Server هستید،

 

می توانید بعد از اتصال به سیستمی که بر روی آن vCenter Server نصب شده است، عملیات زیر را به اجرا درآورید:


01 Remove VMware vSphere Update Manager

 

02 Remove VMware vSphere Update Manager