x
تبلیغات


در برخی شرایط نظیر استفاده از NSX و یا Metro vMotion و... نیاز دارید تا Jumbo Frame را در زیر ساخت خود فعال کنید در این مقاله نحوه فعال کردن Jumbo Fram را در زیر ساخت مجازی بررسی خواهیم کرد.


نکته ۱: قبل از فعال کردن Jumbo Frame در سوییچ های مجازی باید این قابلیت بر روی سوئیچ های فیزیکی فعال شده باشد.


نکته ۲: کارت شبکه فیزیکی متصل به هاست ESXi باید از این قابلیت پشتیبانی کند.

 

فعال کردن Jumbo Frame بر روی سوییچ مجازی توزیع شده (Distributed Switch)

وارد vSphere Client شده و از قسمت Networking بر روی سوئیچ خود کلیک راست کرده و بر روی Edit Settings کلیک کنید.

 


01 Operation Jumbo Frames MTU 9000 for VMware Networking


در پنجره باز شده از زبانه Properties وارد قسمت Advanced شوید و در قسمت Maximum MTU مقدار ۹۰۰۰ را وارد کنید و بر روی OK کلیک کنید.

 


02 Operation Jumbo Frames MTU 9000 for VMware Networking


فعال کردن Jumbo Frame بر روی سوییچ مجازی استاندارد (Standard Switch)

در vSphere Client هاست خود را انتخاب کرده و وارد زبانه Configuration شوید در سمت چپ گزینه Networking را انتخاب کنید و بر روی Properties سوئیچ مجازی کلیک کنید vSwitch را انتخاب کرده و بر روی Edit کلیک کنید و سپس در قسمت MTU مقدار ۹۰۰۰ را وارد کرده و بر روی OK کلیک کنید.

 


03 Operation Jumbo Frames MTU 9000 for VMware Networking


فعال کردن Jumbo Frame بر روی VMkernel

برای فعال کردن Jumbo Frame در پورت از نوع VMkernel وارد تنظیمات آن شده و از قسمت MTU مقدار آن را به ۹۰۰۰ تغییر دهید.


توجه داشته باشید که تنظیمات مربوط به VMkernel برای سوییچ مجازی توزیع شده از قسمت زیر قابل دسترسی است.


Host-> Configuration-> Networking-> vSphere Distributed Switch-> Manage Virtual Adaptors

 


04 Operation Jumbo Frames MTU 9000 for VMware Networking


و برای سوئیچ مجازی استاندارد از قسمت زیر قابل دسترس می باشد:

 

Host -> Configuration -> Networking -> vSphere Standard Switch -> Properties