x
تبلیغات

 

Distributed Resource Scheduler یا به اختصار DRS قابلیتی است که به واسطه ی آن امکان توزیع بار بین هاست های ESXi یک کلاستر فراهم می شود ما در این مقاله قوانین Affinity مربوطه به DRS را بررسی خواهیم کرد.


قبل از اینکه شما بتوانید یک Rule در DRS تعریف کنید باید گروه های مربوط به هاست و ماشین‌های مجازی را که با نام DRS Groups شناخته می شوند ایجاد کنید برای این منظور کلاستر مورد نظر را انتخاب کرده و وارد زبانه Configure شوید و در قسمت Configuration گزینه VM/Host Group را انتخاب کنید. بر روی Add کلیک کنید.


01 Configure VMware Affinity Rules for DRS


در پنجره باز شده در قسمت Name نامی برای گروه وارد کنید. در قسمت Type نوع گروه که می تواند VM Group یا Host Group باشد را انتخاب کنید و با کلیک بر روی Add بسته به نوع گروه ماشین مجازی یا هاست مورد نظر خود را انتخاب کنید و در انتها بر روی OK کلیک کنید.


02 Configure VMware Affinity Rules for DRS


با انتخاب هر یک از گروه‌ها می توانید اعضای آن را در قسمت پایین مشاهده کنید. به عکس زیر توجه کنید.


03 Configure VMware Affinity Rules for DRS


بعد از ایجاد گروه مورد نظر برای ایجاد قوانین DRS بر روی VM/Host Rule کلیک کنید.


04 Configure VMware Affinity Rules for DRS


برای اضافه کردن Rule جدید روی Add کلیک کنید چهار نوع Rule در DRS وجود دارد که در ادامه به پیکربندی هر یک خواهیم پرداخت.


05 Configure VMware Affinity Rules for DRS

 

نوع ۱: VM-VM Affinity

این نوع برای نگهداری ماشین های مجازی در کنار هم بر روی یک هاست مورد استفاده قرار می گیرد برای ایجاد این نوع Rule در پنجره Create VM/Host Rule در قسمت Name یک نام وارد کنید. در قسمت Type ،Keep Virtual Machine Together را انتخاب کنید و با کلیک بر روی دکمه Add ماشین های مجازی مورد نظر را انتخاب کنید و در نهایت بر روی OK کلیک کلیک کنید.

 

نوع ۲:VM-VM Anti-Affinity

این نوع Rule برای نگهداری ماشین های مجازی بر روی هاست های مختلف جدا از هم مورد استفاده قرار میگیرد. برای ایجاد این نوع Rule در پنجره Create VM/Host Rule در قسمت Name یک نام وارد کنید. در قسمت Type ،Seprate Virtual Machine را انتخاب کنید و با کلیک بر روی دکمه Add ماشین های مجازی مورد نظر را انتخاب کنید و در نهایت بر روی OK کلیک کلیک کنید.

 

نوع ۳: VM-Host Rule

این نوع Rule برای نگهداری ماشین مجازی خاص بر روی یک یا چند هاست و یا عدم نگهداری ماشین های مجازی خاص بر روی یک یا چند هاست خاص مورد استفاده قرار می گیرد. برای ایجاد این نوع Rule در قسمت Type گزینه Virtual Machine to Hosts را انتخاب کنید و از قسمت VM Group و Host Group گروه مربوط به ماشین مجازی و هاست را انتخاب کنید. در جعبه انتخابی بین این دو گروه باید نگهداری یا عدم نگهداری را با انتخاب گزینه های Should run on hosts in group و یا Should not run on hosts in group مشخص کنید به تصویر زیر توجه کنید.


06 Configure VMware Affinity Rules for DRS

 

همانطور که در تصویر بالا مشخص است یک Rule ایجاد کردیم که به سبب آن باید ماشین های مجازی گروه SOC-VM بر روی هاست های گروه SOC-Hosts قرار گیرند.
بعد از ایجاد Rule مورد نظر می توانید با انتخاب آن، جزئیات آن را مشاهده کنید.


07 Configure VMware Affinity Rules for DRS


نوع ۴: اولویت راه اندازی ماشین های مجازی


برای آشنایی با این نوع Rule به این مقاله مراجعه کنید.