x
تبلیغات

 

بعد از پیکربندی کلاستر در vSphere ممکن است با پیام هشدار زیر مواجه شوید به تصاویر زیر نگاه کنید.


01 This host currently has no management network redundancy


طبق مستندات رسمی شرکت VMware که در مقاله شماره ۱۰۰۴۷۰۰KB دلیل این هشدار این می باشد که Port Group مربوط به Management در سوئیچ مجازی دارای یک کارت شبکه می باشد و اصطلاحا Redundancy در سطح کارت شبکه فیزیکی برای این Port Group وجود ندارد برای حل این مشکل باید Port Group مربوط به ترافیک Management دارای دو کارت شبکه فیزیکی باشد و Nic Teaming برای آن ها فعال شده باشد. در رابطه با نوع کارت شبکه ها برای Nic Teaming باید این نکته رو عرض کنم که شما می توانید هر دو کارت شبکه فیزیکی را در حالت فعال Active قرار دهید یا یکی از آن ها را در حالت فعال Active و دومی را در حالت آماده به کار Standby قرار دهید.


02 This host currently has no management network redundancy


حال اگر تعداد کارت شبکه های فیزیکی شما برای پیاده سازی این حالت مناسب نباشد می توانید با پیکربندی das.ignoreRedundantNetWarning این هشدار را نادیده بگیرید برای این منظور در vSphere Client بر روی کلاستر خود کلیک راست کرده و بر روی Edit Setting کلیک کرده از قسمت vSphere HA بر روی Advanced Options کلیک کنید و مانند تصویر زیر مقدار das.ignoreRedundantNetWarning برابر True قرار دهید.


03 This host currently has no management network redundancy


بعد از انجام و پیکربندی بالا بر روی هاست کلیک راست کرده و بر روی Reconfigure For vSphere HA کلیک کنید.


04 This host currently has no management network redundancy


برای انجام همین پیکربندی از طریق vSphere Web Client مسیر زیر را طی نموده و مقدار das.ignoreRedundantNetWarning را برابر True قرار دهید.


Host and Clusters > Manage > vSphere HA > Edit > Advanced Options > Add


05 This host currently has no management network redundancy


بعد از انجام پیکربندی بر روی هاست خود کلیک راست کرده و بر روی Reconfigure For vSphere HA کلیک کنید تا پیکربندی انجام شده اعمال شود.


06 This host currently has no management network redundancy