x
تبلیغات

 

همانطور که می دانید، به منظور پیاده سازی قابلیت HA در زیر ساخت مجازی یکسری تنظیمات را می بایست تنظیماتی را جهت بهینه سازی آن، به انجام برسانید. توجه داشته باشید که تنظیمات انجام گرفته برای کل Cluster در نظر گرفته می شود و به عبارت دیگر، تمامی هاست های موجود در Cluster به همراه ماشین های مجازی موجود بر روی آنها، از این تنظیمات تبعیت می نمایند.

 

اگر چنانچه قصد دارید برای یک یا چند ماشین مجازی، به دلایل خاصی، تنظیماتی متفاوت از آنچه در Cluster اعمال نموده اید، در نظر بگیرید، می توانید از قابلیت VM Override استفاده کنید. در ادامه به چگونگی پیکربندی این قابلت خواهیم پرداخت.


برای اضافه کردن VM Overrides از طریق vSphere Web Client کلاستر خود را انتخاب کرده وارد زبانه Manage شوید، از این زبانه بخش Settings را انتخاب کرده و از قسمت VM Overrides بر روی گزینه Add کلیک کنید. به شکل زیر نگاه کنید:


01 VM overrides


در پنجره باز شده بر روی دکمه + کلیک کنید و ماشین مجازی با ماشین های مجازی مورد نظر را انتخاب کنید.


02 VM overrides


03 VM overrides


حال با انتخاب هریک از ماشین های مجازی در لیست سمت چپ می توانید تنظیمات مربوط به کلاستر آن را در لیست سمت راست تغییر دهید.


04 VM overrides