x
تبلیغات

 

در قسمت قبل با مفاهیم Docker آشنا شدیم. در این قسمت می خواهیم داکر را بر روی CentOS نصب و راه اندازی کنیم.

 

شما می توانید داکر را بر روی یک کامپیوتر شخصی، یک سرور فیزیکی و یا یک ماشین مجازی نصب کنید برای نصب داکر پیش نیاز خاصی مورد نیاز نمی باشد. ما در این قسمت یک ماشین مجازی با CentOS 7 را برای نصب داکر انتخاب کردیم و ازدو روش آفلاین و آنلاین برای نصب داکر بهره خواهیم گرفت. توجه داشته باشید که ما در این مقاله نسخه CE را نصب خواهیم کرد.


روش آنلاین نصب داکر بر روی CentOS (استفاده از مخازن نرم افزاری)

در این روش ما با استفاده از مخزن نرم افزاری داکر اقدام به نصب آن خواهیم کرد. توجه داشته باشید که در این روش سیستم حتما باید به اینترنت دسترسی داشته باشد. برای شروع کار با استفاده از دستور زیر مخزن نرم افزاری داکر را به سیستم اضافه کنید:


wget https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo -O /etc/yum.repos.d/docker-ce.repo

 

01 Getting Started with Containers Part 3


همانطور که در قسمت قبلی به آن اشاره شد، داکر بسته‌های بروزرسانی را از طریق دو کانال Stable و Edge دریافت می کنند به صورت پیش فرض کانال Stable در فایل Repo داکر فعال می باشد. برای فعال کردن کانال Edge می توانید فایل Repo را با دستور زیر ویرایش کرده و کانال Edge را فعال کنید.

 

vi /etc/yum.repos.d/docker-ce.repo


02 Getting Started with Containers Part 3


پس از اضافه کردن مخزن نرم افزاری داکر به سیستم برای نصب آن دستور زیر را اجرا کنید:

 

yum install docker-ce


03 Getting Started with Containers Part 3


با اجرای دستور بالا، سیستم اقدام به نصب داکر خواهد کرد. توجه داشته باشید که اگر در مرحله نصب از شما اجازه نصب GPG Key درخواست شود جواب مثبت به آن دهید. Thumprint مربوط به کلید GPG نسخه CE داکر به شکل زیر می باشد:


04Getting Started with Containers Part 3


با اجرای دستور بالا آخرین نسخه از داکر نصب خواهد شد اگر می خواهید نسخه خاصی از داکر را نصب کنید با استفاده از دستور زیر می توانید اقدام به این کار بکنید:


yum install docker-ce-17.03.1.ce-1.el7.centos


05 Getting Started with Containers Part 3


همچنین برای به دست آوردن نسخه های موجود می توانید از دستور زیر استفاده کنید:


yum list docker-ce.x86_64 --showduplicates | sort –r


06 Getting Started with Containers Part 3

 

روش آفلاین نصب داکر بر روی CentOS (با استفاده از فایل RPM)

اگر سیستمی که می خواهید داکر را بر روی آن نصب کنید به اینترنت دسترسی ندارد می‌توانید با استفاده از فایل RPM اقدام به نصب داکر به صورت آفلاین کنید برای دانلود فایل RPM به آدرس زیر مراجعه کرده و نسخه ی مورد نظر خود را دانلود کنید:

 

https://download.docker.com/linux/centos/7/x86_64/stable/Packages/


07 Getting Started with Containers Part 3


توجه داشته باشید که در ادرس بالا باید دو فایل docker-ce-selinux و docker-ce را دانلود کنید برای دانلود آخرین نسخه فعلی می توانید از دستور Wgetبه شکل زیر استفاده کنید.


wget https://download.docker.com/linux/centos/7/x86_64/stable/Packages/docker-ce-selinux-17.03.0.ce-1.el7.centos.noarch.rpm

wget https://download.docker.com/linux/centos/7/x86_64/stable/Packages/docker-ce-17.03.1.ce-1.el7.centos.x86_64.rpm


پس از دانلود، فایل های RPM را به سیستم مورد ‌نظر انتقال داده و دستورات زیر را برای نصب داکر به ترتیب اجرا کنید:


yum install docker-ce-selinux-17.03.0.ce-1.el7.centos.noarch.rpm

yum install docker-ce-17.03.1.ce-1.el7.centos.x86_64.rpm


08 Getting Started with Containers Part 3


09 Getting Started with Containers Part 3

 

اجرای سرویس داکر

بعد از نصب داکر با استفاده از هر یک از روش های بالا برای استفاده از آن باید سرویس آن را استارت کنید برای این منظور دستورات زیر را اجرا کنید:


systemctl start docker
systemctl enable docker

 

10 Getting Started with Containers Part 3

 


بررسی صحت نصب و اجرا  داکر بر روی CentOS

 

بعد از اجرای سرویس برای بررسی صحت نصب و اجرا دستور زیر را اجرا کنید:

 

docker version

 

11 Getting Started with Containers Part 3


با اجرای دستور بالا نسخه سرور (Engine) و کلاینت (CLI) نمایش داده می شود.


در قسمت بعدی روش نصب داکر بر روی Windows Server 2016 را بررسی خواهیم کرد.

 

 

لینک های مرتبط با این مقاله:

  1. شروع کار با کانتینرها (قسمت اول) – آشنایی با کانتینرها
  2. شروع کار با کانتینرها (قسمت دوم) – آشنایی با مفاهیم پایه
  3. شروع کار با کانتینر ها (قسمت چهارم) – نصب داکر بر روی ویندوز سرور 2016
  4. شروع کار با کانتینر ها (قسمت پنجم) – نصب داکر بر روی Windows 10
  5. شروع کار با کانتینر ها (قسمت ششم) – ایجاد اولین کانتینر
  6. شروع  کار با کانتینر ها (قسمت هفتم) – مدیریت کانتینر ها
  7. شروع کار با کانتینر ها (قسمت هشتم) – مدیریت ایمیج ها
  8. شروع کار با کانتینر ها (قسمت نهم) – ذخیره داده ها با استفاده از Volume ها