x
تبلیغات

ESXi / vCenter

 

یکی از قابلیت های ارائه شده در vSphere 6.5 قابلیت VMware Orchestrated Restart می باشد به سبب این قابلیت ماشین های مجازی وابسته به هم می توانند با ترتیب مشخص راه اندازی مجدد شوند. این ماشین های مجازی می‌تواند بر روی هاست های متفاوتی قرار داشته باشند.


مقادیر پشتیبانی شده برای پردازنده و حافظه اصلی، همیشه جزء موارد قابل تغییر در نسخه های مختلف ESXi بوده است.

 

Directpath I/O قابلیتی است که با استفاده از آن می توان Device هایی از نوع PCI را مستقیماً به ماشین مجازی متصل نمود.


قبل از نسخه ۶ مجموعه vSphere کاربران برای مدیریت Template ها، ISOها و … شیوه های همچون قرار دادن آنها در یک پوشه بر روی Datastore استفاده می کردند در نسخه ۶ با معرفی قابلیت Content Library شیوه جدیدی برای مدیریت Template ها، ISO ها و … مطرح شد.

 

Object های مربوط به vCenter Server مجوز های خود را از سلسله مراتب بالایی به ارث می برند با این وجود Content Library ها جزء ساختار درختی vCenter Server نیستند پدر اصلی Global root، Content Library می باشد.