x
تبلیغات

ESXi / vCenter

  

به منظور فعال کردن SSH بر روی VCSA می توانید از یکی از روش های زیر استفاده کنید:

 

ابزار vSphere Web Client جزء ابزارهای است که شرکت VMware برای مدیریت زیرساخت مجازی از آن استفاده می کند.

 

در نسخه جدید VCSA، پشتیبان گیری به صورت یک قابلیت در داخل آن پیاده سازی شده است.

 

در نسخه 6.5 مجموعه vSphere تغییرات قابل توجهی صورت گرفته است. یکی از این تغییرات، سیستم عامل VCSA می باشد.

 

در VCSA 6.5 سیستم عامل VCSA به PhotonOS تغییر پیدا کرده است. با وجود این تغییر برای استفاده از برخی قابلیت ها نظیر Windows Session Authentication باید VCSA به Microsoft Active Directory الحاق و یا join گردد.