x
تبلیغات

ESXi / vCenter

 

قبل از آغاز این مبحث جالب است که بدانید تنها سیستم عامل مایکروسافتی که نمی توان بر روی آن VMware Tools را نصب کرد، خانواده‌ی Windows 3.x می باشد.

 

گاهی ممکن است که بخواهید به منظور انجام بعضی از تنظیمات مورد نظر، وارد محیط پیکربندی BIOS در یک ماشین مجازی در VMware Workstation شوید. به منظور انجام این کار می توان از دو روش زیر استفاده کرد:

 

نرم افزار VMware Workstation قابلیتی را ارائه می دهد که بواسطه‌ی آن می توان از فعالیت های صورت گرفته در یک ماشین مجازی فیلم برداری نمود. بدین منظور کافیست طبق مراحل زیر اقدام نمایید:

 

فرض کنید که در حال انجام عملیاتی در یک ماشین مجازی در VMware Workstation بوده و مایلید از مراحل انجام عملیات عکس بگیرید. به منظور انجام این کار VMware ابزاری را در اختیار گذاشته است که به وسیله آن براحتی و با سرعت می توانید چنین کاری را انجام دهید.

 

چند روز پیش یکی از دوستانم مشکلی را مبنی بر عدم شناسایی حافظه هایی USB توسط ماشین های مجازی ایجاد شده در VMware Workstation 7.0 با اینجانب در میان گذاشت.