x
تبلیغات

در محیط ROMMON، به دو روش می توان نسبت به انتقال IOS بر روی دستگاه مورد نظر اقدام نمود. این دو روش عبارتند از:

1. دانلود IOS از طریق پروتکل TFTP

2. استفاده از کابل Console

نکته 1: این روش در مقایسه با روش اول، بسیار کند عمل نموده و لذا همواره می بایست روش اول در دستور کار قرار گیرد.

 

01 Copy IOS using ConsolePort

 

نکته 2: برای انجام این کار ابتدا باید از نرم افزار های ترمینال از قبیل Putty ،Hyper Terminal ،SecureCRT و... برای ورود به محیط CLI روتر استفاده نماییم. همچنین می بایست دستگاه مورد نظر را در محیط ROMMON بالا بیاوریم.


پس از اتصال کابل کنسول به کامپیوتر و روتر یا سوییچ و اجرای نرم افزار Hyper Terminal مطابق شکل ذیل تنظیمات را انجام داده و روی گزینه OK کلیک می نماییم.

 

02 Copy IOS using ConsolePort


محیط دستوری ارتباط با روتر یا سوییچ باز می شود.
دستور ذیل را در محیط وارد نمایید و سپس کلید Enter را بزنید.

 

rommon> xmodem -c c2600-is-mz.122-10a.bin


...Do not start the sending program yet
File size Checksum File name
9939820 bytes (0x97ab6c) 0x4991 c2600-is-mz.122-7a.bin

 

همانگونه که مشاهده می کنیم، روتر یا سوییچ منتظر اتصال از طریق Hyper Terminal می باشد. اکنون به محیط Hyper Terminal برمی گردیم و از منوی Transfer گزینه Send File را انتخاب می کنیم. به شکل زیر نگاه کنید:

 

03 Copy IOS using ConsolePort


پس از انتخاب گزینه Send File در پنجره بعدی آدرس فایل IOS را مشخص وسپس گزینه Send را انتخاب می کنیم. به شکل زیر نگاه کنید:

 

04 Copy IOS using ConsolePort


وقتی ارسال فایل شروع شود، در همین پنجره مقدار حجم ارسال فایل و همچنین زمان باقیمانده نمایش داده می شود. توجه داشته باشید که زمان انتقال فایل با استفاده از این روش، بسیار کند می باشد.

 

05 Copy IOS using ConsolePort


پس از پایان کپی کردن فایل، فرمان ذیل را جهت Reload شدن سوییچ یا روتر وارد می کنیم تا دستگاه reset شده و از IOS جدید Boot شود.

 

rommon >reset