x
تبلیغات

 

در این مقاله قصد دارم براتون توضیح بدم که سوئیچ ها با استفاده از (DTP (Dynamic Trunking Protocol  چگونه با هم ارتباط برقرار می کنند.

 

این پروتکل به صورت نرمال در IOS سوئیچ های Cisco برای برقراری ارتباط با هم بکار برده شده است تا در صورت نیاز پورت ها را به حالت access و یا trunk تبدیل نماید.


به صورت پیش فرض DTP در حالت dynamic auto و یا dynamic desirable بر روی تمامی پورت های سوئیچ شما فعال می باشد. این بدین معنی است که شما زمانی بسته DTP را دریافت خواهید کرد که درخواست ها مبنی بر تغییر وضعیت پورت به حالت trunk دریافت، و این تغییر وضعیت انجام شده باشد.


اکنون می خواهیم ببینم سوئیچ ها از طریق DTP چگونه ارتباط بر قرار می کنند و به چه شکل می توانیم آن را غیر فعال کنیم. مطابق شکل زیر از دو سوئیچ استفاده می کنیم:


01 Cisco DTP Dynamic Trunking Protocol Negotiation


بر روی سوئیچ ها هیچگونه تنظیمی انجام نشده است، حال ببینیم تنظیمات پیش فرض به چه شکل می باشند:


02 Cisco DTP Dynamic Trunking Protocol Negotiation


بدون هیچ تنظیمی بر روی پورت سوئیچ ها، بدلیل اینکه در حالت access می باشند، از حالت dynamic auto استفاده می کنیم.


با توجه به نسخه IOS و مدل سوئیچ، بطور پیش فرض وضعیت پورت ها dynamic auto و یا dynamic desirable می باشد. سوئیچی که در این مثال از آن استفاده می کنیم، مدل Cisco Catalyst 3560 می باشد.


دو راه برای غیر فعال کردن ارتباطات سوئیچ ها از طریق DTP وجود دارد:


• پورت سوئیچ ها را روی حالت access تنظیم کنیم.
• از دستور switchport nonegotiate بر روی پورت های سوئیچ استفاده کنیم.


تنظیم پورت سوئیچ به حالت trunk باعث غیر فعال شدن negotiation DTP نمی شود. بیایید با ذکر یک مثال این مورد را بررسی کنیم.


ابتدا پورت های ارتباطی بین هر دو سوییچ را در حالت access تنظیم می کنیم:


03 Cisco DTP Dynamic Trunking Protocol Negotiation


وقتی که مجددا تنظیمات پورت ها را مشاهده کنیم، می بینیم کهnegotiation DTP غیر فعال شده است.


04 Cisco DTP Dynamic Trunking Protocol Negotiation


بنابراین اگر شما پورت سوئیچ را در حالت Access تنظیم کنید، باعث می شود کهnegotiation DTP غیر فعال گردد. چگونه خودمان یک ترانک ایجاد کنیم؟


05 Cisco DTP Dynamic Trunking Protocol Negotiation


آیا بدین معنی می باشد که DTP negotiation نیز غیر فعال خواهد شد؟


06 Cisco DTP Dynamic Trunking Protocol Negotiation


متاسفانه خیر. اگر شما خودتان یک ترانک را پیکربندی کنید، DTP negotiation همچنان فعال خواهد بود. ما می توانیم آن را غیر فعال کنیم، اما برای اینکار لازم است دستور دیگری را مورد استفاده قرار دهیم:


07 Cisco DTP Dynamic Trunking Protocol Negotiation


اینکار DTP را برای پورت های ترانک غیر فعال می کند. اجازه بدید آنرا تأیید کنیم:


08 Cisco DTP Dynamic Trunking Protocol Negotiation


حال غیر فعال شد! بدین ترتیب شما فرا گرفتید که می توان از دو طریق DTP Negotiation را غیر فعال کنید.