x
تبلیغات

Cisco

 

به صورت معمول، سوئیچ ها برای کامل کردن جدول CAM Table) MAC) از آدرس فیزیکی بسته ورودی (Source MAC) استفاده می نماید و درصورت نداشتن آدرس MAC مقصد در جدول خود، ترافیک مورد نظر را از تمامی پورت های خود، غیر از پورتی که ترافیک مورد نظر را دریافت نموده است، به بیرون ارسال می نماید (به این فرآیند Traffic Flooding گفته می شود) و درصورت موجود بودن آدرس در جدول خود، آن بسته به پورت مورد نظر ارسال می گردد.

Cisco Top Image


به طور کلی، دوره CCNP Routing & Switching با 3 امتحان دنبال می شود. این سه دوره عبارتند از:

همانطور که می دانید، سرویس DHCP جهت تخصیص آدرس IP به کلاینت ها مورد استفاده قرار می گیرد و از 4 بسته (packet) مختلف برای این منظور استفاده می نماید. این بسته ها از زمانی که کلاینت دارای آدرس IP نمی باشد با Broadcast آغاز شده و با تخصیص آدرس IP از طرف DHCP Server پایان می پذیرد.

سرویس Domain Name System)DNS) یک دیتابیس گسترده می باشد که در آن می توانیم با استفاده از پروتکل DNS، ارتباط بین Hostnames با IP Addresses منحصر به خودش را برقرار نماییم. سیستم عامل Cisco نیز محلی برای ذخیره Hostname-To-Address کلاینت ها می باشد که در آن، پروسه تبدیل نام به آدرس IP با سرعت بسیار بالایی انجام می شود.

Cisco Top Image

 

سرویس (Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP پروتکلی در شبکه های کامپیوتری می باشد که کار مدیر شبکه را جهت تخصیص آدرس IP در شبکه آسان می نماید. بدون وجود این سرویس در شبکه، تخصیص آدرس IP و همچنین تنظیمات مربوط به Subnet Masks، Default Gateways و دیگر موارد به کاربران باید بصورت دستی انجام پذیرد که در شبکه های بزرگ این کار مشکل می باشد.