x
تبلیغات

Cisco

 

همانطور که می دانید، پروتکل های مدیریت شبکه نظیر SNMP، امکان پایش شبکه های رایانه ایی را در اختیار می گذارند.

 

 در این مقاله قصد داربم به معرفی IOS XE پرداخته و تفاوت های آن را با IOS مورد بررسی دقیق تر قرار دهیم. به منظور انجام این کار، مایلم اندکی در خصوص IOS، مطالبی را خدمت شما دوستان عرض کنم.


در پروتکل IEEE 802.1Q قابلیتی با نام Native VLAN مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. تمامی ترافیک های دریافتی و ارسالی روی پورت Trunk که به روش 802.1Q بسته بندی می شوند لزوما دارای Tag نیستند.


هنگامی که می خواهیم ترافیک VLAN های مختلف را در 2 سوییچ مختلف جابجا نماییم، با مشکلی مواجه خواهیم شد که حل آن، هدف تولید این مستند است.

 

به صورت معمول، سوئیچ ها برای کامل کردن جدول CAM Table) MAC) از آدرس فیزیکی بسته ورودی (Source MAC) استفاده می نماید و درصورت نداشتن آدرس MAC مقصد در جدول خود، ترافیک مورد نظر را از تمامی پورت های خود، غیر از پورتی که ترافیک مورد نظر را دریافت نموده است، به بیرون ارسال می نماید (به این فرآیند Traffic Flooding گفته می شود) و درصورت موجود بودن آدرس در جدول خود، آن بسته به پورت مورد نظر ارسال می گردد.