x
تبلیغات

 

به منظور گرفتن پشتیبان از تنظیمات انجام گرفته شده در MikroTik می توانید از دستور save در زیرمنوی System Backup استفاده نمایید. نتیجه اجرای دستور save فایلی خواهد شد که می توانید آن را از طرق مختلف همانند استفاده از قرارداد ftp از روی MikroTik برداشته و در جای امنی ذخیره سازی نمایید. به مثال زیر توجه کنید.

 

در این مثال می خواهیم تنظیمات موجود در MikroTik را در فایلی به نام backup ذخیره سازی نماییم. بدین منظور کافیست همانند تصویر زیر اقدام نماییم:

 

1

 

حال به منظور دسترسی به فایل ایجاد شده کافیست همانند تصاویر زیر اقدام نماییم:

 

3

 

2