x
تبلیغات

 

با تغییر نام Interface های موجود بر روی Mikrotik می توانید عملیات پیکربندی و عیب یابی این محصول قدرتمند را به طرز قابل توجهی ساده نمایید. فرض کنید که دستگاه Mikrotik شما دارای تنها 2 Interface می باشد. به شکل زیر نگاه کنید:

 

1

 

Interface اول با نام ether1 و Interface دوم با نام ether2 در تصویر فوق دیده می شود. حال فرض کنید که ether1 به شبکه داخلی و ether2 به اینترنت متصل است. در این حالت می توان ether1 را به Internal و ether2 را به External تغییر نام داد. بدین منظور کافیست همانند تصویر زیر اقدام نمایید:

 

2