x
تبلیغات

 

با اجرا دستور ساده زیر می توانید علاوه بر بدست آوردن ورژن سرویس های نصب شده بر روی دستگاه Mikrotik، از ورژن RouterOS موجود نیز باخبر شوید. به مثال زیر دقت کنید:

 

1