x
تبلیغات

Security

 

بهترین روش برای حذف آلودگی های ویروسی از روی یک سیستم رایانه ایی، زمانیست که بتوانیم سیستم را بگونه ایی اسکن کنیم که کمترین تداخل را با سیستم عامل و یا نرم افزارهای نصب شده بر روی آن داشته باشد. از این رو تولید کنندگان نرم افزارهای آنتی ویروس ابزارهایی تولید نموده اند که به وسیله آنها می توان سیستم مورد نظر را بوت نموده و بدون دخالت سیستم عامل موجود بر روی آن، سیستم را اسکن نمود.