x
تبلیغات


Firewalld را می توان به عنوان یک راه حل جامع فایروالینگ در نظر گرفت که به صورت پیش فرض بر روی CentOS 7 ارائه گردیده است.


مانند دیگر فایروال های موجود، ممکن است در شرایطی خاص مانند عیب یابی ارتباطات شبکه ای، نیاز به متوقف کردن و یا غیر فعال کردن Firewalld داشته باشید. لذا در این مقاله قصد داریم به چگونی انجام این عملیات بپردازیم. با ما همراه باشید...

 

متوقف کردن Firewalld

به منظور غیر فعال کردن Firewalld، کافیست از دستور زیر، با سطح دسترسی root، استفاده کنید:

 

systemctl disable firewalld


1 How to Stop and Disable Firewalld on CentOS 7


نکته: به منظور بازگرداندن شرایط به حالت اولیه، از دستور زیر استفاده کنید:

 

systemctl enable firewalld

 

غیر فعال کردن Firewalld

به منظور غیر فعال کردن Firewalld، کافیست از دستور زیر، با سطح دسترسی root، استفاده کنید:

 

systemctl stop firewalld


2 How to Stop and Disable Firewalld on CentOS 7


نکته: به منظور بازگرداندن شرایط به حالت اولیه، از دستور زیر استفاده کنید:

 

systemctl start firewalld

 

مشاهده وضعیت فعلی Firewalld

در نهایت، به منظور وضعیت فعلی Firewalld، کافیست از دستور زیر، با سطح دسترسی root، استفاده کنید:

 

systemctl status firewalld


3 How to Stop and Disable Firewalld on CentOS 7


همانطور که در شکل فوق مشاهده می نمایید، وضعیت Firewalld در حالت غیر فعال می باشد. در صورت فعال بودن آن، رخداد زیر بوقوع خواهد پیوست:


4 How to Stop and Disable Firewalld on CentOS 7