x
تبلیغات


به صورت پیش فرض، هنگامی که شما CentOS 7 را نصب می کنید، سیستم عامل فاقد رابط گرافیکی (GUI) می باشد.

 

لذا به منظور مدیریت CentOS 7 به صورت گرافیکی و البته بعد از نصب آن، می توانید Gnome را بر روی آن نصب کرده تا بدین ترتیب امکان مدیریت تنظیمات CentOS 7 از طریق رابط گرافیکی برای شما فراهم گردد. بدین منظور کافیست فرامین زیر را با سطح دسترسی Root، به اجرا درآورید:


1 Install Gnome GUI on CentOS 7


نکته: قبل از اجرای دستور فوق، اطمینان حاصل کنید که سرور مورد نظر به اینترنت متصل است.


بعد از اجرای موفقیت آمیز دستور فوق و در نتیجه آن، نصب Gnome، نوبت فعال کردن آن، جهت استفاده به عنوان روش نمایشی پیش فرض می باشد. بدین منظور کافیست دستور زیر را به اجرا درآورید:


2 Install Gnome GUI on CentOS 7


حال به منظور اعمال تغییرات صورت گرفته، سرور مورد نظر را ری استارت نمایید. بدین ترتیب شاهد امکان مدیریت تنظیمات CentOS 7 با استفاده از رابط گرافیکی خواهیم بود. به شکل زیر نگاه کنید:


3 Install Gnome GUI on CentOS 7