x
تبلیغات

 

اگر چنانچه می خواهید عملیات اضافه کردن یک کاربر به یک گروه را با استفاده از PowerShell به انجام برسانید، این مستند برای شما نوشته شده است!

 

نکته: در آزمون های بین المللی مرتبط با شرکت مایکروسافت، از آزمون دهنده انتظار می رود تا بتواند یک یا چند کاربر را با استفاده از PowerShell، به عضویت یک گروه در آورد.

 

به منظور انجام این عملیات، می بایست از کامندلت Add-AdGroupMember استفاده کنید. به مثال زیر توجه کنید:


عضویت یک یا چند کاربر خاص به یک گروه

 

1

 

نتیجه انجام عملیات فوق را در شکل زیر مشاهده می نمایید:

 

2