x
تبلیغات

 

دانستن نسخه Domain Functional Level و یا Forest Functional Level مرتبط با زیر ساخت Active Directory می تواند در بعضی از سناریوها، ضروری تلقی گردد. به عنوان مثال، اگر چنانچه بخواهیم نام دامین خود را تغییر دهیم، می بایست نسخه Forest Functional Level حداقل Windows Server 2003 باشد. از این رو در این مقاله قصد داریم به چگونگی انجام این کار با استفاده از PowerShell و محیط گرافیکی، بپردازیم. با ما همراه باشید...

 


استخراج نسخه مرتبط با Domain Functional Level و Forest Functional Level با استفاده از Windows PowerShell

 

بدین منظور کافیست از دستورات زیر استفاده کنید:

 

1

 

2

 


استخراج نسخه مرتبط با Domain Functional Level و Forest Functional Level با استفاده از کنسول Active Directory Domains and Trusts

 

بدین منظور کافیست طبق تصاویر زیر عمل کنید:

 

3

 

4

 

5

 


استخراج نسخه مرتبط با Domain Functional Level و Forest Functional Level با استفاده از کنسول Active Directory Users and Computers

 

بدین منظور کافیست طبق تصاویر زیر عمل کنید:

 

6

 

7

 

8