x
تبلیغات

 

نقش Global Catalog باعث می گردد که جستجو در پایگاه داده Active Directory مرتبط با یک forest، با سرعت و عملکرد بهتری صورت پذیرد.

 

هر دامین کنترلر شامل تمامی Objectهای موجود در دامینی که به در آن عضویت دارد می باشد و توانایی انجام عملیات خواندن و نوشتن نیز بر روی آنها، از جمله فعالیت هایی است که یک دامین کنترل می تواند به انجام برساند. در این میان، اگر چنانچه یک دامین کنترلر، همزمان نقش Global Catalog را نیز ایفا نماید، شامل تمامی Object های موجود در forestی که در آن عضویت دارید نیز می باشد. در این خصوص، به دو نکته می بایست توجه داشت.

 

نکته اول: اگر چه بیان شد که در دامین کنترلری که نقش Global Catalog را همزمان ایفا می نماید، تمامی Objectهای موجود در forest نگهداری می شود، اما می بایست توجه داشته باشید که امکان ویرایش آنها از سوی این نقش وجود ندارد و تنها دسترسی فقط خواندن در اختیار آن قرار می گیرد. این موضوع، بر اساس تعریف Global Catalog نیز که در بالا بدان اشاره شد، منطقی به نظر می رسد.

 

نکته دوم: برای تمامی Objectهای موجود در forest، تنها بعضی از Attributeهای آنها در Global Catalog نگهداری می شود. این بدان معناست که تنها Attributeهایی در Global Catalog نگهداری می شوند که کاربرد بیشتری در هنگام عملیات جستجو داشته و لذا تا حد امکان می خواهیم با کاهش حجم پایگاه داده Global Catalog، عملکرد عملیات جستجو را ارتقاء دهیم.

 

حال به سناریوی زیر دقت کنید:

 

فرض کنید که سازمان شما اقدام به ویرایش Schema نموده است و یک یا چند Attribute مختص به خود را ایجاد نموده است. حال با این فرض، چگونه می توان کاری کرد که اطلاعات مرتبط با این Attributeهای ایجاد شده به Global Catalog های موجود در forest متقل شده و نگهداری شوند؟

 

خوشبختانه این امکان از سوی مایکروسافت در اختیار شما قرار گرفته است. بدین منظور کافیست طبق تصاویر زیر عمل کنید:

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

در تصویر فوق، فرض کنید که Attribute مورد نظر شما همان است که در تصویر بالا انتخاب کرده اید.

 

7