x
تبلیغات

از آنجایی که موفقیت آمیز بودن عملیات احراز هویت کاربران و کامیپوترها توسط دامین کنترلری از نوع RODC ارتباط مستقیم با ارتباط RODC مورد نظر با یک دامین کنترلر از نوع Writable دارد، می توان تمهیداتی را قائل شد که به واسطه آنها، قبل از آنکه یک کاربر و یا کامپیوتر بخواهد عملیات احراز هویت خود را با یک RODC به انجام برساند، اطلاعات مرتبط با رمز عبور آنها را در RODC مورد نظر cache نماییم. فرض کنید می خواهیم رمز عبور کاربری با نام User-1 را در یک RODC، قبل از آنکه این کاربر بتواند از طریق RODC مورد نظر عملیات احراز هویت خود را به انجام برساند، cache نماییم. بدین منظور کافیست طبق مراحل زیر عمل کنید:

 

ابتدا می بایست کاربر مورد نظر را عضو گروه Allowed RODC Password Replication Group نماییم. بدین ترتیب این مجوز را خواهیم داشت تا رمز عبور کاربر مورد نظر را در RODC مورد نظر cache کنیم. بدین منظور کافیست طبق تصاویر زیر عمل کنید:

 

 

 

 

حال می بایست تنظیمات زیر را بر روی اکانت مرتبط با RODC مورد نظر به انجام برسانیم:

 

 

 

 

 

 

 

نکته: اگر چنانچه کاربر مورد نظر را عضو Allowed RODC Password Replication Group ننموده باشید، به جای نمایش اتمام عملیات، پیغام خطای زیر بر روی صفحه نمایش ظاهر می گردد. همچنین اطمینان حاصل کنید که کاربر مورد نظر در گروهی که به صورت پیش فرض رمز عبور مرتبط با آنها در RODC ذخیره نمی گردد، عضویت نداشته باشد.

 

 

نتیجه انجام عملیات فوق را در شکل زیر مشاهده می نمایید: