x
تبلیغات

Active Directory

 

هنگامی که شما با استفاده از ابزار Windows Server Backup اقدام به انجام عملیات پشتیبان گیری می نمایید، براحتی می توانید با استفاده از همین ابزار اقدام به انجام عملیات بازیابی اطلاعات در شرایط مقتضی کنید. به عبارت دیگر هنگام بازیابی اطلاعات مورد نظر خود، ابزار Windows Server Backup می تواند به شما در خصوص انتخاب بهترین نسخه پشتیبان گرفته شده از اطلاعات مورد نظر، کمک کند. علت این امر آنست که هنگامی که شما عملیات پشتیبان گیری را به اتمام می رسانید، اطلاعات مرتبط با این عملیات از قبیل تاریخ انجام این عملیات، ساعت اتمام عملیات، نسخه های مرتبط با پشتیبان های گرفته شده از اطلاعات، در پایگاه داده مروبط به ابزار Windows Server Backup ذخیره می گردند.

یکی از ابزارهای موجود و نسبتا پر کاربرد جهت مدیریت instanceها در سرویس AD LDS، ابزار ldp.exe می باشد. در این مقاله قصد دارم که به چگونگی متصل شدن به یک instance از طریق این ابزار اشاره کنم. این ابزار می تواند در سناریوهای مختلفی مورد استفاده قرار گیرد. از جمله این سناریوها آنست که در یک instance ایجاد شده بخواهیم یک Application Partition ایجاد کنیم.

اگر چنانچه می خواهید عملیات replication میان دو یا چند instance را در سرویس AD LDS مدیریت کنید، یکی از ابزارهای مورد نیاز استفاده از کنسول Active Directory Sites and Services می باشد. بدین منظور می بایست طبق تصاویر زیر عمل کنید:

عملیات نصب سرویس Active Directory Lightweight Directory Services را می توان به دو قسمت اصلی تقسیم بندی نمود. این دو قسمت عبارتند از: نصب سرویس AD LDS و نصب و پیکربندی یک instance جدید.

همانطور که می دانید، به منظور مدیریت یک Instance از طریق ابزار ADSI Edit نیازمند دانستن نام Application Partition هستید که آن را در هنگام ایجاد Instance مورد نظر ایجاد نموده اید و یا آنکه ایجاد آن را به بعد از ایجاد Instance مورد نظر به انجام رسانیده اید. حال فرض کنید که نام Application Partition مورد نظر را فراموش کرده اید. در این حالت چگونه می توان نام Application Partition مورد نظر را بدست آورد؟