x
تبلیغات

Active Directory

فرض کنید که بنا به دلایلی می خواهید در یک Application Partition تعریف شده در یک instance در سرویس AD LDS، یک OU بسازید. در این مقاله قصد دارم که به چگونگی انجام این کار بپردازم. بدین منظور می بایست از یکی از روش های زیر استفاده کنید:

همانطور که می دانید، مهمترین ابزار مدیریت instanceهای ایجاد شده در سرویس Active Directory Lightweight Directory Services، ابزار ADSI Edit می باشد. این ابزار با نصب سرویس های Active Directory Domain Services و یا Active Directory Lightweight Directory Services در دسترس قرار خواهد گرفت. به منظور دسترسی به این ابزار می توانید از یکی از سه روش زیر استفاده کنید:

گاها پیش خواهد آمد که در بعضی از سناریوها بخواهیم به schema مربوط به یک instance دسترسی پیدا کنیم. در این مقاله قصد دارم که به چگونگی انجام این کار بپردازم. لطفا به ادامه مقاله توجه کنید:

همانطور که می دانید در هنگام ساختن یک instance، می بایست دو پورت برای آن در نظر گرفته شود. با استفاده از این دو پورت می توان به instance مورد نظر متصل شده و اقدام به انجام امور مدیریتی نمود. حال فرض کنید که فراموش کرده اید یک instance از چه پورتی استفاده می کند. به منظور فهمیدن این موضوع می بایست از دستور زیر استفاده کنید:

حذف سرویس Active Directory Lightweight Directory Services و یا به اختصار AD LDS نیازمند در نظر گرفتن پیشنیازهایی می باشد. اگر چنانچه در سرور مورد نظر بعد از نصب AD LDS، اقدام به ایجاد یک یا چند instance نموده اید، به منظور حذف AD LDS، ابتدا می بایست instanceهای ایجاد شده را از نصب خارج نموده و سپس اقدام به حذف AD LDS نمایید.