x
تبلیغات

ممکن است در هنگام بستن پنجره Exchange Management Console در Exchange 2010 با پیغام خطای زیر مواجه شوید:

 

.You Must Close All Dialog Boxes Before You Can Close Exchange Management Console

 

 

این پیغام خطا حتی زمانی که جز پنجره Exchange Management Console، پنجره دیگری که مرتبط با مدیریت Exchange باشد، باز نباشد نیز به نمایش گذاشته می شود!

 

بعد از بررسی های متعدد از سوی اینجانب، مشخص گردید که علت بروز چنین مشکلی، نصب بودن Internet Explorer 9 بر روی سرور مورد نظر می باشد. به عبارت دیگر این مشکل به علت وجود یک باگ در Internet Explorer 9 بوده و تا کنون مایکروسافت هیچگونه روشی جهت برطرف نمودن آن ارائه نکرده است. لذا به منظور حل این مشکل می بایست Internet Explorer 9 را از روی سرور مربوطه از نصب خارج نمود.