x
تبلیغات

به منظور لیست تمامی cmdletهای مرتبط با مدیریت Exchange Server 2010، کافیست وارد محیط Exchange Management Shell شده و سپس از دستور Get-ExCommand استفاده نمایید. به تصاویر زیر نگاه کنید:

 

 

 

اگر چنانچه مایلید که cmdletهای موجود را در یک فایل متنی استخراج نمایید، کافیست طبق مثال زیر عمل کنید: