x
تبلیغات

ممکن است در هنگام نصب بروزرسانی های مرتبط با Exchange Server 2007 و یا Exchange Server 2010 با پیغام اخطار زیر مواجه شوید:

 

 

علت اصلی این پیغام اخطار آنست که سروری که Exchange بر روی آن نصب شده است، ارتباط مستقیم با اینترنت ندارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص علت بروز این رخداد در صورت عدم اتصال Exchange به اینترنت، اینجا را کلیک کنید.

 

به منظور حل این مشکل می بایست طبق تصاویر زیر عمل کنید:

 

 

 

 

بعد از نصب بروزرسانی مورد نظر، می بایست تغییرات فوق را به حالت قبل بازگردانید.