x
تبلیغات

همانطور که می دانید، بر خلاف Exchange Server 2003، در Exchange server 2004 و Exchange Server 2010، قابلیت Outlook Web Access و یا به اختصار OWA فعال می باشد. حال ممکن است بنا به دلایلی بخواهید این قابلیت را برای تعدادی محدودی از کاربران مورد نظر خود غیر فعال نموده و لذا توانایی آنها را از استفاده کردن از این قابلیت بگیرید. بدین منظور می بایست در Exchange Server 2007 طبق تصاویر زیر عمل کنید:

 

 

 

 

 

حال اگر چنانچه کاربر مورد نظر بخواهد از قابلیت OWA استفاده کند، با پیغام خطای نمایش داده شده در شکل زیر مواجه خواهد شد: