x
تبلیغات


ممکن است شرایطی رخ دهد که یک نرم افزار با مشکل مواجه شده و بخواهید آن را از روی سیستم حذف کنید.

 

اما متوجه می شوید که امکان انجام این کار از طریق روش های معمول امکان پذیر نباشد. در این شرایط، ممکن است عملیات از نصب خارج کردن نرم افزار مورد نظر با رخداد خطای زیر مواجه شود:

 

Fix problems that block programs

 

در گذشته به منظور حل این گونه مشکلات، می توانستیم از ابزارهای ارائه شده از سوی شرکت های مختلف استفاده نماییم. این در حالی بود که مایکروسافت با ارائه ابزاری در خانواده محصولات Office این امکان را بدون پشتیبانی، در اختیار مدیران شبکه قرار می داد.

 

خوشبختانه مایکروسافت ابزاری را ارائه نموده است که می توان از طریق آن به حذف این گونه نرم افزارها اقدام نموده و به صورت کامل از سوی مایکروسافت پشتیبانی می گردد. به منظور دریافت آخرین نسخه از این ابزار، اینجا را کلیک کنید. به منظور استفاده از این ابزار، آن را دانلود نموده، به اجرا در آورده و سپس طبق تصاویر زیر عمل کنید:

 

1Fix problems that block programs

 

2Fix problems that block programs

 

3Fix problems that block programs

 

4Fix problems that block programs

 

5Fix problems that block programs

 

6Fix problems that block programs

 

7Fix problems that block programs

 

8Fix problems that block programs