x
تبلیغات

 

در آزمون های بین المللی ارائه شده از سوی شرکت مایکروسافت، از آزمون دهنده انتظار می رود توانایی پیکربندی آدرسIP مبتنی بر پروتکل IPv6 را بر اساس دستور netsh داشته باشد. لذا در این مقاله سعی شده است به این موضوع بپردازیم.

 

1

 

در مثال فوق، منظور از عبارت Ethernet، نام connection مرتبط با کارت شبکه موجود در سیستم مورد نظر می باشد.

 

نتیجه انجام عملیات فوق را در شکل زیر مشاهده می نمایید:

 

2