x
تبلیغات

 

دسترسی از راه دور به یک فولدر به اشتراک گذاشته شده بر اساس دو سطوح دسترسی متفاوت کنترل می شود که عبارتند از:

  1. بررسی سطح دسترسی بر اساس سطوح دسترسی تعریف شده بر روی فولدر به اشتراک گذاشته شده.
  2. بررسی سطح دسترسی بر اساس سطوح دسترسی مبتنی بر فایل سیستم NTFS.

نکته: اگر به دلایلی امکان استفاده از فایل سیستم NTFS را ندارید، دسترسی از راه دور به یک فولدر به اشتراک گذاشته شده تنها بر اساس سطوح دسترسی اعمال شده بر روی فولدر مورد نظر، مورد بررسی قرار می گیرد.

 

توجه داشته باشید که دو سطوح دسترسی یاد شده هیچگونه وابستگی به یکدیگر نداشته و هر دوی آنها به صورت مستقل در هنگام دسترسی از راه دور، مورد بررسی قرار می گیرند.

 

در این میان می بایست بدانید که به صورت پیش فرض، همواره محدودترین سطح دسترسی اعمال می گردد. به عنوان مثال، اگر چنانچه بر روی یک فولدر به اشتراک گذاشته شده، برای گروه Everyone، سطح دسترسی Read را در نظر گرفته اید و برای همین گروه، در سطح دسترسی NTFS، حالت Full را انتخاب کرده اید، در نهایت کاربرانی که در این گروه عضویت دارند، دارای سطح دسترسی Read بر روی فولدر به اشتراک گذاشته شده را خواهند داشت.

 

از آنجایی که عدم پیکربندی صحیح سطوح دسترسی می تواند شما را دچار مشکلات امنیتی نماید و همچنین ممکن است عملیات عیب یابی را با مشکل مواجه کند، قبل از پیاده سازی ساختار سطوح دسترسی بر روی فایل سرورهای موجود در شبکه، مطالعه این مقاله را به شما پیشنهاد می نماییم.