x
تبلیغات

  

همانطور که می دانید می توان با استفاده از دستور IPCONFIG /ALL تمامی اطلاعات مربوط به تنظیمات مرتبط با آدرس IP را بدست آوریم. به شکل زیر نگاه کنید:

 

 

از جمله‌ی این اطلاعات، بدست آوردن MAC آدرس کارت (های) شبکه موجود بر روی یک سیستم رایانه ایی می باشد. از معایب استفاده از این دستور به منظور نائل آمدن بر این مهم، اطلاعات بسیار زیادیست که اجرای این دستور به دست می دهد. حال آنکه اگر بر روی سیستم مورد نظر چندین کارت شبکه موجود باشد، این اطلاعات آنقدر زیاد است که جستجو برای یک تنظیم خاص زمان نسبتا قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد. مشکل دیگر آنست که با استفاده از این دستور نمی توان با MAC  آدرس سیستم های راه دور را بدست آورد.

 

به منظور فائق آمدن بر مشکلات ذکر شده فوق می توان از دستور GETMAC استفاده نمود. این دستور که در تمامی نسخه های سیستم عامل ویندوز از Windows XP به بعد وجود دارد، نسبتا ناشناخته باقی مانده است. در ادامه به نحوه استفاده از این دستور در دو سناریوی مختلف اشاره شده است:

 

  • اگر چنانچه مایلید که آدرس MAC کارت های شبکه موجود بر روی یک سیستم لوکال را بدست آورید، کافیست دستور زیر را اجرا کنید:


GETMAC /V

 

  • اگر چنانچه مایلید که آدرس MAC کارت های شبکه موجود بر روی یک سیستم راه دور را بدست آورید، کافیست دستور زیر را اجرا کنید:


GETMAC /S [ComputerName] /V


نکته قابل توجه آنکه شما بایستی سطح دسترسی مدیر به منظور اجرا این دستورات را داشته باشید.


در شکل زیر دو سناریوی فوق در دو مثال آورده شده است:


 

روش دیگر در بدست آوردن MAC آدرس یک رایانه متصل به شبکه استفاده از دستور nbtstat می باشد. به مثال زیر توجه کنید:

 

 

علاوه بر روش های دستوری فوق، می توان از محیط گرافیکی نیز بدین منظور استفاده کرد. به تصاویر زیر نگاه کنید:

 

20

 

21

 

22