x
تبلیغات

همانطور که می دانید سیستم عامل Windows Vista نتوانست جای قابل توجهی در بازار سیستم عامل های کلاینت به خود اختصاص دهد و لذا در اغلب سازمان ها شاهد استفاده وسیع از Windows XP هستیم. در خصوص ارتقاء Windows XP به Windows 7، متاسفانه می بایست خدمت علاقمندان عرض کنم که این امکان وجود ندارد. به عبارت دیگر به صورت مستقیم نمی توان Windows XP را به Windows 7 ارتقاء داد. علاوه بر این محدودیت بزرگ، مایکروسافت ارتقاء به Windows 7 را در شرایط زیر نیز پشتیبانی نمی نماید:

  • هر سیستم عاملی که قبل از Windows Vista تولید شده باشد، نمی تون به Windows 7 ارتقاء داد.
  • ارتقاء ازWindows Vista RTM  (Windows Vista بدون Service Pack) به Windows 7 پشتیبانی نمی گردد. به طور کلی تنها می توان از Windows Vista به همراه Service Pack 1 و یا Service Pack 2 عملیات ارتقاء را به انجام رسانید.
  • نسخه های Windows 7 Beta (نسخه آزمایشی Windows 7: در این نسخه ها احتمال حذف و یا اضافه قابلیت جدید وجود دارد) و نسخه های Windows 7 RC (نسخه هایی که به نسخه نهایی بسیار نزدیک هستند. در این نسخه ها در مقایسه با نسخه های نهایی، دیگر قابلیت های جدید اضافه نشده و قابلیت های فعلی نیز حذف نخواهند شد. ارائه این نسخه ها تنها به منظور شناسایی و حل مشکلات احتمالی می باشد) را نمی توان به نسخه نهایی Windows 7 ارتقاء داد.
  • سیستم عامل های خانواده Server را نمی توان به Windows 7 ارتقاء داد.
  • نمی توان از نسخه 32 بیتی Windows Vista به نسخه 64 بیتی Windows 7 عملیات ارتقاء را به انجام رسانید. همچنین عکس این موضوع نیز صادق است. به عبارت دیگر نمی توان از نسخه 64 بیتی Windows 7 به نسخه 32 بیتی Windows 7 عملیات ارتقاء را انجام داد.
  • Windows Vistaی طراحی شده برای یک زبان خاص را نمی توان به Windows 7 طراحی شده برای زبان دیگر ارتقاء داد. به عنوان مثال نمی توان Windows Vistaی طراحی شده برای زبان ژاپنی را به Windows 7 طراحی شده برای زبان انگلیسی، ارتقاء داد.