x
تبلیغات

General Windows

 

شما می توانید از Event Viewer رایانه خود به منظور مدیریت رخ دادهای به ثبت رسیده بر روی دگر رایانه ها، استفاده کنید.

 

Shutdown Event Tracker، قابلیتی است که مایکروسافت آن را برای اولین بار در Windows Server 2003 معرفی نموده است. به شکل زیر نگاه کنید:

 

روش به اشتراک گذاری پرینترها، جهت استفاده کاربران از طریق شبکه در Windows 10 با کمی تغییر نسبت به نسخه قبلی سیستم عامل های ارائه شده از سوی شرکت مایکروسافت، همراه است.

 

به طور کلی، MDOP مجموعه ایست از 6 ابزار مختلف است که همانند یک چاقوی سوئیسی می تواند مشکلات زیادی را مرتفع نموده و زندگی شما را به عنوان یک متخصص IT، سهل و آسان نماید!

 

به طور کلی، MDOP) Microsoft Desktop Optimization Pack) مجموعه ای از 6 ابزار مختلف است که همانند یک چاقوی سوئیسی می تواند مشکلات زیادی را مرتفع نموده و زندگی شما را به عنوان یک متخصص IT، سهل و آسان نماید!