x
تبلیغات

General Windows

 

به سناریوی زیر دقت کنید:

فرض کنید که در Recycle Bin فایل ها و اطلاعاتی وجود دارد که شما دیگر به آنها نیازی ندارید. به همین منظور بر روی آیکن Recycle Bin راست کلیک کرده و سپس گزینه Empty Recycle Bin را انتخاب می کنید. بعد از اتمام عملیات حذف اطلاعات متوجه می شوید که آیکن Recycle Bin تغییر پیدا نکرده است. به شکل زیر نگاه کنید:

  

همانطور که می دانید می توان با استفاده از دستور IPCONFIG /ALL تمامی اطلاعات مربوط به تنظیمات مرتبط با آدرس IP را بدست آوریم. به شکل زیر نگاه کنید: