x
تبلیغات

General Windows

بسیاری از لاگ فایل های مربتط با ابزارهای مختلف در سیستم عامل های Windows Vista و بالاتر، با پسوند etl ذخیره می گردند. در این خصوص ممکن است این سوال برای شما پیش آید که چگونه می توان محتویات این فایل ها را مشاهده نمود؟

 

فرض کنید که می خواهید به صورت مرتب و در بازه های زمانی از قبل تعیین شده، گزارشات تولید شده از سوی یک نرم افزار را به یک یا چند آدرس ایمیل نمایید. اگر چنانچه نرم افزار مورد نظر شما توانایی ارسال گزارشات را از طریق ایمیل نداشته باشد، چگونه می توان این کار را انجام داد؟

چند روز پیش در یکی از پروژه ها، به دلیل مشکلی در یکی از کلاینت های موجود در شبکه، اقدام به بوت نمودن کلاینت در حالت Recovery Console نمودم. در این حالت سیستم از اینجانب رمز عبور کاربر Administrator را پرسید که خوب این امریست طبیعی. بعد از وارد کردن رمز عبور کاربر Administrator کلاینت مورد نظر، دگمه Enter را فشرده و در این مرحله سیستم از اینجانب رمز عبور startup را درخواست نمود. به شکل زیر نگاه کنید:

به عنوان مدیر شبکه، ممکن است در بعضی از کامپیوترهای موجود در شبکه، در یکی از درایوهای موجود بر روی کلاینت ها، فولدری با نامی عجیب (نامی مرکب از اعداد و حروف) مشاهده نمایید. به شکل زیر نگاه کنید:

چند روز پیش یکی از کاربران محترم سایت سوالی مبنی بر چگونگی تغییر Time Zone مرتبط با کلاینت های موجود در شبکه از طریق Group Policy در فروم سایت مطرح نمودند. متن سوال ایشان چنین است: