x
تبلیغات

General Windows

 

در آزمون های بین المللی ارائه شده از سوی شرکت مایکروسافت، از آزمون دهنده انتظار می رود توانایی پیکربندی آدرسIP مبتنی بر پروتکل IPv6 را بر اساس دستور netsh داشته باشد. لذا در این مقاله سعی شده است به این موضوع بپردازیم.

 

به طور کلی، MDOP مجموعه ایست از 6 ابزار مختلف است که همانند یک چاقوی سوئیسی می تواند مشکلات زیادی را مرتفع نموده و زندگی شما را به عنوان یک متخصصIT، سهل و آسان نماید!


به طور کلی، MDOP مجموعه ایست از 6 ابزار مختلف است که همانند یک چاقوی سوئیسی می تواند مشکلات زیادی را مرتفع نموده و زندگی شما را به عنوان یک متخصصIT، سهل و آسان نماید!


ممکن است شرایطی رخ دهد که یک نرم افزار با مشکل مواجه شده و بخواهید آن را از روی سیستم حذف کنید.

  

به طور کلی، MDOP مجموعه ایست از 6 ابزار مختلف است که همانند یک چاقوی سوئیسی می تواند مشکلات زیادی را مرتفع نموده و زندگی شما را به عنوان یک متخصصIT، سهل و آسان نماید!