x
تبلیغات

 

فرض کنید که می خواهید چندین اسکریپت مبتنی بر Windows PowerShell را بر روی کلاینت های موجود در شبکه خود، از طریق Group Policy اعمال کنید. در این راستا، می خواهید که ابتدا اسکریپت های مورد نظر به صورت کامل اعمال شده و در صورت اعمال آنها، کاربر بتواند با رایانه خود کار کند (صفحه دسکتاپ کاربر ظاهر گردد). چگونه می توانید به این هدف رسید؟

 

در پاسخ به سناریوی فوق، می بایست پالیسی Run Logon Scripts Synchronously را بر روی رایانه های مورد نظر خود، از طریق Group Policy اعمال کنید. به شکل زیر نگاه کنید:

 

1

 

با فعال کردن این پالیسی و اعمال آن بر روی حساب های کاربران مورد نظر، تا زمانی که تمامی اسکریپت های مشخص شده، بر روی سیستم اعمال نگردند، پروسس Windows Explorer به اجرا در نیامده و لذا صفحه دسکتاپ در اختیار کاربر قرار نمی گیرد. فعال کردن این پالیسی به شما این اطمینان خاطر را می دهد که تمامی اهداف مورد نظر موجود در اسکرپیت های اعمال شده، قبل از فعالیت کاربر، بر روی سیستم اعمال می گردند.

 

توجه داشته باشید که با فعال نمودن این قابلیت باعث بالا رفتن زمان در اختیار قرار گرفتن دسکتاپ، برای کاربران خواهید شد که این امر ممکن است باعث افزایش نارضایتی آنها گردد.

 

نکته: در صورت عدم پیکربندی این پالیسی و یا غیر فعال کردن آن، اسکریپت های تعریف شده به صورت همزمان با فعال شدن پروسه Windows Explorer، اعمال می گردند.