x
تبلیغات

Windows Logo

چند روز پیش یکی از کاربران محترم سایت سوالی مبنی بر چگونگی غیر فعال نمودن توانایی کاربران جهت دسترسی به تنظیمات مرتبط با کانکشن های شبکه، سوالی را در فروم سایت مطرح نمود (جهت مشاهده این پست، اینجا را کلیک کنید). به دلیل وجود نکاتی در این خصوص، اقدام به نوشتن مقاله پیش رو گرفتم.

 

قبل از بررسی این سناریو، لازم است که بدانیم، به صورت پیش فرض، کاربران محدود نمی توانند به تنظیمات مرتبط با کانکشن های شبکه دسترسی یابند. به عنوان مثال اگر چنانچه یک کاربر محدود در Windows XP بخواهد چنین عملی را به انجام برساند، با رخداد زیر مواجه خواهد شد:

 

 

 

همانطور که در تصویر اول مشاهده می نمایید، اگر چه دگمه Properties در این حالت فعال می باشد، اما کلیک بر روی آن باعث نمایش پیغام دوم می باشد.

 

در Windows 7، انجام عملیاتی مشابه منجر به نمایش پنجره User Access Control می گردد. به تصاویر زیر نگاه کنید:

 

 

 

در Group Policy، سیاستی وجود دارد که به ظاهر مانع از دسترسی کاربران به تنظیمات مرتبط با یک کانکشن می گردد. این پالیسی Prohibit access to properties of a LAN connection نام دارد. اما استفاده صحیح از این پالیسی وابسته به در نظر گرفتن نکات زیر می باشد:

 

نکته 1: به منظور دسترسی به این پالیسی می بایست به مسیر زیر بروید:

 

User Configuration\Administrative Templates\Network\Network Connections

 

 

نکته 2: پالیسی Prohibit access to properties of a LAN connection باعث می گردد که دگمه Properties در پنجره مرتبط با کانکشن مورد نظر شما غیر فعال گردد. اما توجه داشته باشید که بدین منظور علاوه بر فعال نمودن این پالیسی، می بایست پالیسی Enable Windows 2000 Network Connections Settings for Administrators نیز در حالت فعال قرار گیرد. به شکل زیر نگاه کنید:

 

 

نتیجه فعال بودن دو پالیسی مذکور را در کلاینتی با سیستم عامل Windows XP مشاهده می نمایید:

 

 

نکته 3: با توجه به مطالبی که در ابتدای مقاله بدانها اشاره شد، پالیسی های مذکور تنها در شرایطی مورد استفاده قرار می گیرند که بخواهیم از کاربرانی در گروه Administrators و Network Configuration Operators ممانعت جهت تغییر در تنظیمات کانکشن های شبکه به عمل آوریم.

 

نکته 4: اعمال پالیسی های مذکور در کلاینت هایی با سیستم عامل Windows 7، نتایج نسبتا متفاوتی با کلاینت هایی با سیستم عامل Windows XP از خود به جای می گذارد. همانطور که در نکته 2 نیز بدان اشاره شد، فعال نمودن پالیسی های مورد نظر باعث غیر فعال شدن دگمه Properties گردید. این در حالیست که در بعضی از شرایط در Windows 7 شاهد عدم حصول نتیجه مشابه هستیم. به عبارت دیگر در این حالت مشاهده خواهید نمود که دگمه Properties کماکان در حالت فعال قرار دارد (که این در حقیقت مشکل کاربر محترم سایت نیز می باشد).

 

در پاسخ باید عرض کنم که تنها زمانی این دگمه در حالت غیر فعال قرار می گیرد که کاربری که به سیستم مورد نظر لاگین نموده است، دارای سطح دسترسی Administrator در سطح دامین باشد، ولی در سیستم مورد نظر به عنوان یک کاربر معمولی تعریف شده باشد. در این صورت مشاهده خواهید نمود که پالیسی های مذکور به درستی اعمال می گردند. به شکل زیر نگاه کنید: