x
تبلیغات

Windows Logo

چند روز پیش سناریوی برای اینجانب بوجود آمد که می بایست پرینترهای موجود در شبکه سازمان مورد نظر را از طریق Group Policy بر روی کلاینت های موجود در شبکه نصب و راه اندازی می نمودم. درخواست مدیر شبکه سازمان این بود که ابتدا می بایست پرینترهای نصب شده قبلی که اغلب نیز بلا استفاده می بودند، از روی کلاینت ها حذف شده و سپس اقدام به اعمال تنظیمات جدید می نمودیم. در این مقاله قصد ندارم که به چگونگی نصب پرینتر از طریق Group Policy بپردازم بلکه قصد بنده از نگاشتن این مقاله آموزشی روش حذف تمامی پرینترهای نصب شده اشتراکی از روی کلاینت های موجود در شبکه از طریق Group Policy می باشد. بدین منظور کافیست طبق مراحل زیر عمل کنید: