x
تبلیغات

Windows Logo

فرض کنید که تنظیماتی را بر روی پالیسی مربوط به Default Domain Policy به انجام رسانیده اید و حال تنظیمات صورت پذیرفته بر روی کلاینت های موجود در دامین اعمال شده و باعث مشکلاتی گردیده است. در این حالت می خواهید که تنظیمات موجود در Default Domain Policy را به حالت اولیه خود بازگردانید. چگونه می توان این کار را به انجام رساند؟

 

در گذشته مقاله ایی در این رابطه در سایت قرار دادم که در آن دستور dcgpofix به منظور انجام عملیاتی مشابه، معرفی گردید (جهت دسترسی به این مقاله، اینجا را کلیک کنید). در این مقاله قصد دارم که به روش دیگری جهت انجام این کار بپردازم. بدین منظور کافیست طبق مراحل زیر اقدام نمایید:

 

مرحله اول – ویرایش فایل GptTmpl.inf: در این مرحله می بایست فایل GptTmpl.inf را که در مسیر زیر قرار دارد را گشوده و متن آورده شده در پایین را در آن جایگزین نماییم:

 

C:\WINDOWS\SYSVOL\Sysvol\DomainName\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\Machine\Microsoft\Windows NT\SecEdit

 

 

[Unicode]
Unicode=yes
[System Access]
MinimumPasswordAge = 1
MaximumPasswordAge = 42
MinimumPasswordLength = 7
PasswordComplexity = 1
PasswordHistorySize = 24
LockoutBadCount = 0
RequireLogonToChangePassword = 0
ForceLogoffWhenHourExpire = 0
ClearTextPassword = 0
[Kerberos Policy]
MaxTicketAge = 10
MaxRenewAge = 7
MaxServiceAge = 600
MaxClockSkew = 5
TicketValidateClient = 1
[Version]
signature="$CHICAGO$"
Revision=1

 

به شکل زیر نگاه کنید:

 

 

سپس فایل مذکور را بسته و تغییرات انجام گرفته را ذخیره می نماییم.

 

مرحله دوم – ویرایش فایل Gpt.ini: در این مرحله می بایست به مسیر زیر رفته و سپس فایل Gpt.ini را باز کنیم. به شکل زیر نگاه کنید:

 

{C:\WINDOWS\SYSVOL\Sysvol\Domain\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9

 

 

سپس می بایست عدد نمایش داده شده در فایل را به اندازه ایی افزایش دهیم که مانع از از بین رفتن تغییرات فوق به دلیل انجام عملیات Replication گردد. پیشنهاد می گردد که به انتهای عدد موجود، عدد 0 را اضافه کرده و یا آنکه به ابتدای عدد نمایش داده شده، عدد 1 را قرار دهید. به شکل زیر نگاه کنید:

 

 

مرحله سوم – اعمال تغییرات انجام گرفته: به منظور اعمال تغییرات انجام گرفته و تست سریع آن، از دستور gpupdate /force بر روی یکی از کامپیوترهای موجود در دامین خود استفاده کنید.