x
تبلیغات

Windows Logo

همانطور که می دانید، یکی از راه های ایجاد پالیسی در Windows Server 2003 از طریق کنسول Active Directory Users and Computers می باشد. به مثال زیر توجه کنید:

 

 

 

 

همانطور که در تصاویر فوق مشاهده می نمایید، براحتی می توان با استفاده از کنسول Active Directory Users and Computers، اقدام به ساخت یک پالیسی نمود. حال در تصویر فوق، بار دیگر بر روی دگمه New کلیک کنید کرده و نام پیش فرض انتخابی از سوی سیستم را برای پالیسی ایجاد شده، انتخاب نمایید. به شکل زیر نگاه کنید:

 

 

همانطور که در شکل فوق مشاهده می نمایید، براحتی می توانید پالیسی های هم نام ایجاد کنید.

 

روش دیگر جهت ایجاد پالیسی ها، استفاده از ابزار Group Policy Management Console و یا به اختصار GPMC می باشد. به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ابزار GPMC،اینجا را کلیک کنید.

 

در ادامه به توضیح در خصوص اجرای سناریوی مشابه سناریوی فوق می پردازم. به مثال زیر توجه کنید:

 

 

 

 

حال چنانچه بخواهیم یک پالیسی دیگر هم نام پالیسی ایجاد شده در قسمت قبل ایجاد نماییم، به رخداد زیر مواجه خواهیم شد:

 

 

همانطور که در شکل فوق مشاهده می نمایید، امکان ایجاد پالیسی های هم نام در ابزار GPMC برداشته شده است.