x
تبلیغات

Windows Logo

همانطور که می دانید، یک Group Policy Object دارای دو نام می باشد. نام اول، نامیست که توسط ابزار Group Policy Management Console به شما نمایش داده می شود، به عنوان مثال Default Domain Policy و نام دوم که به اصطلاح به آن GUID گفته می شود، از چندین حرف و عدد تشکیل شده است. به عنوان مثال، GUID متناظر با پالیسی Default Domain Policy عبارتست از: {31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}.

 

توجه داشته باشید که در شرایط خاصی، شما می توانید در یک دامین، چندین پالیسی هم نام داشته باشید (جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، اینجا را کلیک کنید) و این در حالیست که  GUIDهای متناظر با این پالیسی های هم نام، همواره با هم یکسان نیستند. به عبارت دیگر، GUIDهای متناظر با پالیسی های موجود در یک دامین، همواره یکتا می باشند.

 

با توجه به مطالب فوق، ممکن است شما در شرایطی قرار بگیرید که GUID یک پالیسی را در دست داشته و می خواهید نام نمایشی این پالیسی را نیز بدست آورید. این گونه سناریوها در شرایطی بوجود می آیند که ممکن است در ابزار Event Viewer با رخدادهایی مواجه شوید که تنها GUIDی مرتبط با یک پالیسی را به نمایش می گذارند. در این گونه شرایط چگونه می توان نام نمایشی متناظر با یک GUID را بدست آورد. لطفا به مثال زیر توجه کنید:

 

فرض کنید که می خواهیم با دانستن {31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}، نام پالیسی متناظر با آن را بدست آوریم. بدین منظور کافیست طبق تصاویر زیر عمل کنیم:

 

 

 

 

 

 

همانطور که در شکل بالا مشاهده می نمایید، GUID مورد نظر، متناظر با پالیسی Default Domain Policy می باشد.

 

اگر چنانچه از Windows Server 2003 استفاده می کنید و تعداد پالیسی های موجود در دامین نسبتا اندک می باشد، به جای استفاده از روش فوق می توانید از ابزار gpotool نیز استفاده کنید. البته باید خدمتتان عرض کنم که فلسفه وجودی این ابزار حل بعضی از مشکلات مرتبط با ساختار Group Policy می باشد (در این خصوص در اینجا مطالبی ارائه شده است)، اما می توان از آن جهت یافتن نام یک پالیسی با دانستن GUID مرتبط با آن (و یا بالعکس) نیز استفاده کرد. به مثال زیر نگاه کنید:

 

 

همانطور که در بالا نیز با خطوط قرمز رنگ مشخص شده است، می توان با دانستن نام یک پالیسی، GUID متناظر با آن را بدست آورد. و یا آنکه با دانستن GUID یک پالیسی، نام متناظر با آن را فهمید.

 

اگر چنانچه از Windows Server 2008 R2 استفاده می کنید، می توان نظیر عملیات فوق را با استفاده از PowerShell به انجام رسانید. به مثال زیر نگاه کنید:

 

 

نکته: به منظور اجرای دستور فوق می بایست ابتدا cmdletهای مرتبط با مدیریت Group Policy را در پوسته PowerShell  بارگذاری نمایید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، اینجا را کلیک کنید.