x
تبلیغات

Group Policy

Windows Logo

به طور کلی می توان گفت که سرویس ها برنامه هایی هستند که در پس پرده و بدون دخالت کاربران در سیستم های مبتنی بر شرکت مایکروسافت فعالیت می نمایند. این برنامه ها وظایف مهمی را بر عهده داشته و بدون آنها بسیاری از توانایی های سیستم عامل های مایکروسافتی از میان خواهد رفت. لذا مدیریت این برنامه ها و کنترل آنها می تواند یکی از مهمترین فعالیت های مدیران شبکه در نظر گرفته شود.

Windows Logo

آیا تا به حال از خودتان پرسیده اید که با اعمال تغییرات در Local Group Policy در یک کلاینت، این تغییرات در کجا ذخیره سازی می شوند؟ اگر چنانچه بتوانید به این سوال پاسخ صحیح دهید، پس می توان با حذف این تغییرات کاری کرد که تغییرات صورت گرفته در Local Group Policy به حالت اولیه بازگردند.

 

همانطور که می دانید تنظیمات موجود در Local Group Policy می توانند تغییرات ناخواسته ایی را در کلاینت های موجود در دامین از خود به جای بگذارند. فرض کنید که یک کلاینت هنوز به دامین join نشده است. کاربری که از کلاینت مورد نظر در حال حاضر استفاده می نماید، بنابر دلایلی اقدام به اعمال تغییرات در Local Group Policy می نماید. حال کلاینت مورد نظر را به دامین join می نمایید. در این حالت ممکن است رفتارهای عجیبی را از سوی این کلاینت مشاهده نمایید و این رفتارها ممکن است به دلیل وجود تنظیمات در Local Group Policy باشد.

Windows Logo

به طور کلی، نرم افزارها جهت نصب بر روی یک سیستم، یک فایل setup را در اختیار کاربران قرار می دهد. این فایل setup ممکن است دارای پسوند exe و یا msi باشد. اگر چنانچه بخواهیم نرم افزاری را بر روی سیستم خود نصب کنیم که به منظور نصب آن می بایست از یک فایل با پسوند msi استفاده شود، عملیات نصب از طریق سرویس Windows Installer  کنترل می گردد. به صورت کلی نیز کاربران محدود توانایی نصب نرم افزارها (از هر کدام از انواع ذکر شده فوق) را ندارند. به مثال زیر نگاه کنید:

Windows Logo

همانطور که می دانید PDC Emulator از جمله نقش های کلیدی در شبکه هایی مبتنی بر دامین مایکروسافت می باشد. وظایف متعدد و حیاتی به دامین کنترلری که دارای چنین نقشی می باشد، سپرده شده است. از جمله این وظایف می توان به ارائه سرویس همزمان سازی زمان در کل دامین و یا حتی کل forest اشاره نمود. یکی از وظایف مهم این نقش که در اغلب اسناد مایکروسافتی و غیر مایکروسافتی به آن اشاره نشده است و یا به صورت جزئی به آن پرداخته شده است، ارتباط این نقش با مدیریت Group Policy می باشد.