x
تبلیغات

Group Policy

Windows Logo

چند روز پیش سناریوی برای اینجانب بوجود آمد که می بایست پرینترهای موجود در شبکه سازمان مورد نظر را از طریق Group Policy بر روی کلاینت های موجود در شبکه نصب و راه اندازی می نمودم. درخواست مدیر شبکه سازمان این بود که ابتدا می بایست پرینترهای نصب شده قبلی که اغلب نیز بلا استفاده می بودند، از روی کلاینت ها حذف شده و سپس اقدام به اعمال تنظیمات جدید می نمودیم. در این مقاله قصد ندارم که به چگونگی نصب پرینتر از طریق Group Policy بپردازم بلکه قصد بنده از نگاشتن این مقاله آموزشی روش حذف تمامی پرینترهای نصب شده اشتراکی از روی کلاینت های موجود در شبکه از طریق Group Policy می باشد. بدین منظور کافیست طبق مراحل زیر عمل کنید:

Windows Logo

فرض کنید که در سازمان خود مایل هستید که هنگامی که کاربران می خواهند به سیستم خود لاگین نمایند، پیغامی را مشاهده کنند. به عنوان مثال می توانید استفاده درست از رمز عبور را به آنها گوشزد نمایید و یا آنکه پشتیبان گرفتن از اطلاعات مهم سازمانی را به آنها یادآوری کنید. در این حالت بهترین روش، استفاده از پالیسی Interactive logon: Message text for users attempting to log on می باشد. به شکل زیر نگاه کنید:

Windows Logo

فرض کنید که تنظیماتی را بر روی پالیسی مربوط به Default Domain Policy به انجام رسانیده اید و حال تنظیمات صورت پذیرفته بر روی کلاینت های موجود در دامین اعمال شده و باعث مشکلاتی گردیده است. در این حالت می خواهید که تنظیمات موجود در Default Domain Policy را به حالت اولیه خود بازگردانید. چگونه می توان این کار را به انجام رساند؟

Windows Logo

چند روز پیش به مشکل عجیبی در قابلیت گذاشتن کامنت در Group Policy برخورد نمودم. به منظور شبیه سازی این مشکل از سوی شما کافیست طبق سناریوی زیر عمل کنید:

Windows Logo

همانطور که می دانید، یکی از قابلیت های ارائه شده از سوی مایکروسافت در سیستم عامل های بعد از Windows Server 2008 به منظور مدیریت بهتر Group Policy، قابلیت گذاشتن کامنت می باشد. بدین ترتیب شما می توانید هدف تولید پالیسی مورد نظر و یا تغییر در آن را به عنوان یک کامنت نوشته تا بدین ترتیب در آینده بدانید که به چه علت چنین پالیسی و یا تغییری را اعمال نموده اید و یا آنکه همکاران شما از هدفتان برای انجام چنین کاری آگاه باشند. اما در این خصوص نکته جالبی نیز وجود دارد. شما می توانید کامنت هایی به زبان فارسی نیز ایجاد کنید. به عبارت دیگر، گذاشتن کامنت به زبان فارسی نیز پشتیبانی می گردد. به مثال زیر توجه کنید: