x
تبلیغات

Group Policy

Windows Logo

نکته بسیار مهم در هنگام استفاده از Group Policy Preferences آنست که در هنگام استفاده از این قابلیت می بایست اطمینان حاصل کنید تنظیمات مورد نظر ابتدا فعال و سپس تغییرات مورد نظر شما اعمال گردد. در غیر اینصورت شاهد عدم اعمال تغییرات انجام گرفته بر روی کلاینت ها و یا کاربران موجود در شبکه خواهید بود. جهت شفاف شدن این موضوع، کافیست به سناریوی زیر توجه کنید:

Windows Logo

همانطور که می دانید با معرفی Internet Explorer 7، بر خلاف Internet Explorer 6، می توان حداقل دو آدرس را به عنوان Home Page انتخاب نمود. یک آدرس به عنوان Home Page اصلی و دیگر آدرس به عنوان Home Page زبانه های تعریف شده از سوی کاربر در Internet Explorer. در ادامه قصد دارم که به چگونگی تغییر هر دو Home Page از طریق Group Policy بپردازم.

اگر چنانچه می خواهید آدرس سایتی را در قسمت Trusted Sites موجود در Internet Explorer و البته از طریق Group Policy اضافه کنید، کافیست طبق تصاویر زیر عمل کنید:

 

جالب است که بدانید شما می توانید با استفاده از ابزار Group Policy Management Console اقدام به ساخت یک OU نمایید. لذا استفاده از کنسول Active Directory Users and Computers تنها راه ساختن یک OU نیست. به مثال زیر توجه کنید:

Windows Logo

فرض کنید که تغییری را در Group Policy ایجاد نموده اید و مایلید که این تغییر را به صورت آنی و از راه دور بر روی یک یا چند کلاینت موجود در شبکه اعمال نمایید. غیر از اتصال از طریق Remote Desktop و سپس اجرای دستور gpupdate، چگونه می توان این کار را انجام داد؟ در این مقاله قصد دارم که به دو روش جهت نیل به این هدف اشاره کنم. این روش ها عبارتنداز: