x
تبلیغات

Windows Logo

چند روز پیش وقتی داشتم به منظور پیاده سازی یکی از نرم افزارهای سازمانی، راهنمای مرتبط با نرم افزار مذکور را مطالعه می کردم، در متن راهنما به گزینه Enable Memory Protection To Help Mitigate Online Attacks اشاره شده بود و بیان شده بود که می بایست این گزینه را در Internet Explorer 8 غیر فعال نماییم. در متن راهنما اشاره شده بود که این گزینه در زبانه Advanced از پنجره Internet Options قرار دارد. اما یافتن این گزینه خود دارای نکته ایست که باعث شد این مقاله را در خصوص آن به رشته تحریر درآورم.

 

اگر چنانچه Internet Explorer 8 بر روی نسخه 64 بیتی Windows XP نصب شده باشد: در این حالت مشاهده خواهیم نمود که چنین گزینه ایی وجود خارجی ندارد!

 

اگر چنانچه Internet Explorer 8 بر روی نسخه 32 بیتی Windows XP نصب شده باشد: در این حالت مشاهده خواهیم نمود که چنین گزینه ایی در مسیر یاد شده وجود دارد. به شکل زیر نگاه کنید:

 

 

اگر چنانچه Internet Explorer 8 بر روی نسخه 32 بیتی Windows Server 2003 نصب شده باشد: در این حالت مشاهده خواهیم نمود که چنین گزینه ایی در مسیر یاد شده وجود دارد.

 

نکته: در خصوص نسخه 64 بیتی Windows Server 2003 به دلیل در دسترس نبودن این نسخه، نتوانستم وجود و یا عدم وجود گزینه مذکور را مورد بررسی قرار دهم. اما با توجه به شباهت زیاد نسخه 64 بیتی Windows XP به نسخه 64 بیتی Windows Server 2003 می توان نتیجه گرفته که به احتمال زیاد در نسخه 64 بیتی Windows Server 2003 نیز این گزینه وجود نداشته باشد.

 

با توجه به مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که گزینه مذبور تنها در نسخه 32 بیتی سیستم عامل در اختیار قرار گرفته است.