x
تبلیغات

Windows Logo

یکی از قابلیت های جالب در Internet Explorer 7 و Internet Explorer 8، بازگرداندن یکباره تنظیمات انجام گرفته به تنظیمات پیش فرض می باشد. به سناریوی زیر توجه کنید:

 

فرض کنید که در Internet Explorer تغییراتی داده اید که به واسطه‌ آن عملکرد Internet Explorer مختل شده است. همچنین به علت وجود تغییرات متعدد، نمی توانید مشکل رخداده را به یکی از این تغییرات مرتبط سازید. در این حالت بهترین روش جهت برطرف نمودن مشکل، استفاده از قابلیت Reset Internet Explorer Settings می باشد. با استفاده از این قابلیت، اکثر تنظیمات انجام گرفته بر روی Internet Explorer از بین رفته و به جای آنها تنظیمات پیش فرض جایگزین می گردند.

 

به منظور استفاده از این قابلیت کافیست طبق تصاویر زیر اقدام نمایید:

 

 

 

با کلیک بر روی دگمه Reset در پنجره فوق، پنجره Reset Internet Explorer Settings نمایش داده می شود. به شکل زیر نگاه کنید:

 

 

بعد از مطالعه دقیق محتویات پنجره فوق و در صورت نیاز انتخاب گزینه Delete Personal Settings، بر روی دگمه Reset کلیک کنید. با انجام این کار مدت زمانی طول خواهد کشید که عملیات به پایان رسد. بعد از اتمام عملیات، در پنجره Reset Internet Explorer Settings، بر روی دگمه Close کلیک کنید. به شکل زیر نگاه کنید:

 

 

در پایان عملیات نیز، همانطور که در شکل زیر مشاهده می نمایید، به منظور اعمال تغییرات انجام گرفته می بایست Internet Explorer را بسته و دوباره باز کنیم.

 

 

نکته: یکی از تغییرات مهم اعمال شده بعد از انجام عملیات reset آنست که تنها Tool barها و یا Add-Onهای غیر فعال حذف می گردند. همچنین Tool barها و یا Add-Onهای نصب شده بر روی Internet Explorer که در حالت فعال قرار دارند، غیر فعال می گردند.